16/04/2024

Ενδιαφέρον το ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 30η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

​1.Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. 42/2017 Απόφασης Δ.Λ.Τ. Λουτρακίου – Περαχώρας περί καθορισμού πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων πρόχειρων κατασκευών επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου.

​2.Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. 43/2017 Απόφασης Δ.Λ.Τ. Λουτρακίου – Περαχώρας αναφορικά με τις προτάσεις ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου.

​3.Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων, για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου ευαισθητοποίησης και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

​4.Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 (Α’ και Β΄ τρίμηνα ).

​5.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (Α’ τρίμηνο) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

​6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού (Β’ τρίμηνο) και τροποποίησης Ο.Π.Δ., έτους 2017, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”

​7.Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού (Α’ και Β’ τρίμηνο) και τροποποίησης Ο.Π.Δ., έτους 2017. του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

​8.Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), έτους 2017, του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού.

​9.Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

​10.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

​11.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

​12.Επιλογή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των ΟΤ 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”.

​13.Έγκριση παροχής υπηρεσιών φύλαξης & περιφρούρησης της τοπικής θρησκευτικής εορτής του Γενέσιου της Θεοτόκου. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

​14.Έγκριση ηλεκτροδότησης πίλαρ επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Επιδαύρου.

​15.Έγκριση εγγραφής Δήμου μας ως συνδρομητή σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα.

​16.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *