20/05/2024

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

0

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος , Πελοποννήσου , Ηπείρου και Ιονίων Νήσων σας ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ανακοινώθηκαν χθες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχουν ήδη αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. , της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων www.diaxeiristiki.gr και των Επιμελητηρίων των τεσσάρων περιφερειών αρμοδιότητας του φορέα.

Σύμφωνα με την απόφαση εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 € ενώ δυνητικά ενταγμένα είναι 9.406 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 1.246.199.975,26€ και δημόσιας δαπάνης 624.495.306,64 €

Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων(δυνητικά ενταγμένα) είναι:

  • η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστον για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και

  • η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.

 Δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που θα μπορούσαν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι 16.911, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 2.175.220.801,30€ ευρώ και δημόσια δαπάνη 1.081.139.040,87 ευρώ. 

Στις τέσσερις περιφέρειας αρμοδιότητας του φορέα μας , Δυτική Ελλάδα , Πελοπόννησο , Ήπειρο και Ιόνια Νησιά , τα άμεσα ενταγμένα έργα είναι 1270 με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 172.888.775,64€ ευρώ και δημόσια δαπάνη 91.145.061,16 ευρώ .

Ο αριθμός των δυνητικά ενταγμένων έργων , στις 4 περιφέρειες , είναι 2.694 με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 388.410.877,67€ ευρώ και δημόσια δαπάνη 204.767.618,64 ευρώ .

Αναλυτικά οι εντάξεις ανά περιφέρεια έχουν ως κάτωθι :

Περιφέρεια

Τύπος επιχείρησης

Τομέας δραστηριότητας

Αριθμός επιχειρήσεων

Συνολικός προϋπ/σμός έργων

Δημόσια Δαπάνη έργων

Δυτική Ελλάδα

άμεση ένταξη

301

39.388.691,14

22.804.845,15

ένταξη υπό προϋποθέσεις

778

91.547.884,53

52.754.946,42

σύνολο

1.079

130.936.575,67

75.559.791,57

   
Ηπείρου

άμεση ένταξη

342

39.925.612,95

22.965.666,56

ένταξη υπό προϋποθέσεις

624

88.583.898,84

51.056.560,16

σύνολο

966

128.509.511,79

74.022.226,72

           
Ιονίων Νήσων

άμεση ένταξη

296

46.176.992,54

22.515.862,24

ένταξη υπό προϋποθέσεις

595

107.544.502,44

52.363.471,87

σύνολο

891

153.721.494,98

74.879.334,11

   
Πελοποννήσου

άμεση ένταξη

331

47.397.479,01

22.858.687,21

ένταξη υπό προϋποθέσεις

697

100.734.591,86

48.592.640,19

σύνολο

1.028

148.132.070,87

71.451.327,40

   
γενικά σύνολα

άμεση ένταξη

1.270

172.888.775,64

91.145.061,16

ένταξη υπό προϋποθέσεις

2.694

388.410.877,67

204.767.618,64

σύνολο

3.964

561.299.653,31

295.912.679,80

Πιο συγκεκριμένα για την περιφέρεια Πελοποννήσου οι εντάξεις ανά κατηγορία επιχειρήσεων και θεματική ενότητα έχει ως κάτωθι:

Πελοπόννησος Επιχειρήσεις Υφιστάμενες Εμπόριο – Υπηρεσίες

247

16.894.867,84

8.124.523,72

Μεταποίηση

166

30.188.284,02

14.756.403,41

Τουρισμός

173

29.587.748,67

14.558.262,21

Επιχ. Νέες – Υπό σύσταση όλοι οι τομείς

442

71.461.170,34

34.012.138,06

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *