Εκλογές Επιμελητηρίου Κορινθίας Τελικά αποτελέσματα

Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ως εξής

Παναγιώτης Λουζιώτης : 25%

Σωτήρης Μουρίκης : 24%

Οι υπόλοιποι έρχονται με μεγάλη διαφορά

Παναγιώτης Πιτσάκης είναι τρίτος
Σωτήρης Σπηλιωτακάρας τέταρτος
Δημήτρης Ραψωματιώτης πέμπτος

Οι έδρες διαμορφώνοντα με μια πολύ μικρή πιθανότητα αλλαγής ως εξής

Παναγιώτης Λουζιώτης : 5 έδρες

Σωτήρης Μουρίκης : 5 έδρες

Παναγιώτης Πιτσάκης: 4 έδρες

Σωτήρης Σπηλιωτακάρας 4 έδρες

Ραψωματιώτης 3 εδρες

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.