Εγκατάσταση νέων Γεωργών, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Κορινθίας

0

Εγκατάσταση νέων Γεωργών, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Κορινθίας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Κορινθίας, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους κατοίκους του Νομού πουεπιθυμούν να εγκατασταθούν για πρώτη φορά σε δική τους γεωργικήεκμετάλλευση και να συμμετάσχουν στο Μέτρο 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (που ανήκει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) «2007- 2013») ότι με την 26984/19-12-13 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων, μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας στηΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Κολιάτσου 36, Κόρινθος,από την 18-3-2014 έως και την 16-5-2014.

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από:

 

 • Τους δικτυακούς τόπους του Υπ. Αγρ. Αν/ξης και Τροφίμωνwww.agrotikianaptixi.grκαι www.minagric.gr.
 • Τη Δ/νση Αγροτ. Οικ. & Κτην. Π.Ε. Κορινθίας (τηλ. 2741028634).
 • Τα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας του Νομού
  • Κιάτου: 2742022066
  • Ξυλοκάστρου: 2743022038
  • Νεμέας: 2746022824
  • Δερβενίου: 2743031958

 

 

 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας

Τμήμα: Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *