Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα με θέματα ένα κι ένα!

​Θ Ε Μ Α:​”Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

​Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 29η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός συνολικού αριθμού αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής στον Δήμο μας.

2.Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς & επέκταση υφισταμένης στους Αγ. Θεοδώρους.

​3.Υποβολή αιτήματος για κάλυψη μίας (1) θέσης κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών.

4.Δωρεάν παραχώρηση ή μη οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

5.Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας”.

6.Λήψη Απόφασης για ονομασία αίθουσας εκδηλώσεων του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Αγ. Θεοδώρων.

7.Παράταση σύμβασης εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)

8.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 (Δ’ τρίμηνο).

9.Διάθεση πιστώσεων για τη διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο μας.

10.Αποδοχή ποσού #190.440,00# € από ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α. (ΚΑΠ 2015) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ) / 5η, 6η – 7η, 8η – 12η κατανομές 2015.

11.Αποδοχή ποσού #23.805,00# € από ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α. (ΚΑΠ 2016) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) / 1η κατανομή 2016.

12.Αποδοχή ποσού #46.300,00# € από ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Α’ κατανομή έτους 2016) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

13.Διαγραφή ημερών προσέλευσης σε λαϊκές αγορές του Δήμου μας διαφόρων επαγγελματιών πωλητών και διαγραφή αυτών.

14.Χορήγηση ή μη στην ΠΟΥΛΟΥ Παναγιού άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας στην πλατεία εντός του Ο.Τ. 90-92 στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

15.Επαύξηση ισχύος και μετατροπή παροχής από μονοφασική σε τριφασική στο Γήπεδο Περαχώρας.

16.Έγκριση 2ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της προμήθειας συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (αρ. μελ. 8/2015)

17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2013).

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/7/2000 – 30/6/2003, επονόματι ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου, και επαναβεβαίωση αυτών.

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Ισθμίας, ετών 2009 – 2013, επονόματι Κληρ. ΜΕΡΜΙΓΚΗ Δημητρίου.

23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας, για το χρονικό διάστημα 1/1/2002 – 30/6/2003, επονόματι ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σοφίας, και επαναβεβαίωση αυτών.

24.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.
.

Κοινοποίηση:​ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου​​
​​ ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

2 thoughts on “Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα με θέματα ένα κι ένα!

  1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου; Κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα είναι αυτός πο νομίζω;

  2. Αυτό με τους οίκους ανοχής δεν το είχε περάσει με απόφαση να μην ανοίξει κανένα; Τώρα τι ξανάρχεται θα ανοίξει τελικά;

Leave a Reply

Your email address will not be published.