27/05/2024

Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 18:00

1

Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 18:00

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Μικρογραφία

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 25ηΣεπτεμβρίου 2013,ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός κοινόχρηστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2014 – 2016.

2.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2013, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

3.Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της “Μάχης της Περαχώρας”.

4.Λήψη Απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης του κυλικείου εντός του Δημαρχείου.

 

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2013, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

6.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2013, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)”.

7.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

8.Εξέταση αιτημάτων για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

9.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

10.Αποδοχή ποσού #34.260,05# €, προερχομένου από τακτική επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Γ’ κατανομή έτους 2013) και υλοποίηση στον Δήμο μας του θεσμού για τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013. Κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

11.Αποδοχή ποσού #1.760,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού Κ.Ε.Π., για τους μήνες Απρίλιο – Μάιο έτους 2013 και κατανομή αυτού.

12.Αποδοχή ποσού #23.700,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012 – 2013 και κατανομή αυτού.

13.Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας σε θαλάσσιο χώρο στη Λ. Ηραίου – Βουλιαγμένης από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Λουτρακίου «ΑΡΙΩΝ».

14.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216/2013 Α.Δ.Σ., περί διαγραφής οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

15.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Οκτώβριος 2013).

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

1 thought on “Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 18:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *