21/05/2024

Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης που προκαλούν Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης

0

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης)”.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του κανονισμού του Δημ. Συμβουλίου: «Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του».
Συνεπώς μετά την από 07/09/2022 αίτησή μας (με αρ. πρωτ. Δήμου 16735/09-09-2022), παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 23η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ανωτέρω αίτησή μας, ήτοι των κάτωθι:
1. Λήψη Απόφασης για εφαρμογή μέτρων ασφαλείας για τον έλεγχο της πρόσβασης στο ΧΑΔΑ Λουτρακίου.
2.Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη Απόφασης για το τραγικό θανατηφόρο ατύχημα, σε ώρα εργασίας, το οποίο συνέβη στον Δήμο μας με θύμα τον υπάλληλο Λογοθέτη Γιάννη.
3.Λήψη Απόφασης για ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου (ψήφισμα κ.λ.π.) κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε περιοχές των Γερανείων.
1. 2. 3.
4. 5.

4.Λήψη Απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση των προβλεπόμενων νόμιμων ενεργειών κατά παντός υπευθύνου του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Περαχώρας, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας του νερού που παρατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη καλοκαιρινή περίοδο.
5.Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για το κυκλοφοριακό πρόβλημα και την έλλειψη χώρων στάθμευσης στο Λουτράκι και στη Λίμνη Ηραίου. Λήψη Απόφασης για την αντιμετώπισή τους.
6.Ενημέρωση και λήψη Απόφασης για περαιτέρω ενέργειες σε ό,τι αφορά τη Φιλαρμονική Λουτρακίου σχετικά με:
α. Τη νομική της μορφή
β. Τον κανονισμό λειτουργίας της
γ. Τα φορολογικά της στοιχεία δ. Την έδρα της
ε. Τα έσοδα και τα έξοδά της.
7.Λήψη Απόφασης για σύσταση ολιγομελούς επιτροπής για τον έλεγχο των χρηματικών ποσών που διατέθηκαν στον Σύλλογο Φίλων Μουσικής την τελευταία διετία καθώς και εκείνων που θα διατεθούν στο μέλλον.
Κοινοποίηση:
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
Οι αιτούντες δημοτικοί σύμβουλοι
1.Λογοθέτης Κων/νος

2.Δέδες Δημήτριος

3.Πέτρου Θεόδωρος

4.Καραπανάγος Ιωάννης

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης

6.Ζερβός Κων/νος

7.Δρίτσας Αλκιβιάδης

8.Βασιλείου Δημήτριος

9.Βασιλείου Βασίλειος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *