22/06/2024

Δε θέλουν να δουλέψουν στο Δημόσιο, προκήρυξη είχε λιγότερες αιτήσεις από τη ζήτηση

0

Προκήρυξη θέσεων για το Δημόσιο είχε λιγότερες αιτήσεις από τη ζήτηση

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

asep aitiseis Δε θέλουν να δουλέψουν στο Δημόσιο, προκήρυξη είχε λιγότερες αιτήσεις από τη ζήτησηΆσε, είπαν οι Έλληνες σε προκύρηξη όπου συνολικά υποβλήθηκαν λιγότερες αιτήσεις απ’ ότι ζητήθηκε.

Συνολικά 729 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση συνολικά 773 θέσεων στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, προκηρύχθηκαν με σειρά προτεραιότητας 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε διάφορους κλάδους του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν 526 αιτήσεις για την κάλυψη των 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δηλαδή 179 λιγότερες και 203 αιτήσεις για την κάλυψη 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *