13/06/2024

Βιβλιάριο ασθενείας για ανασφάλιστους: Ποιές είναι οι προϋποθέσεις και οι κατηγορίες που προβλέπονται

0

Βιβλιάριο ασθενείας για ανασφάλιστους: Κατηγορίες – προυποθέσεις

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

image
Οι επιλογές των ανασφάλιστων για να μη μείνουν χωρίς βιβλιάριο ασθενείας
Σύμφωνα με τον «Τύπο της Κυριακής» με τις συγκεκριμένες διατάξεις μπορούν να αποκτήσουν βιβλιάριο ασθενείας πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες της χώρας.

Το βιβλιάριο θα ανανεώνεται κάθε έξι μήνες, με ανώτατο χρονικό διάστημα ισχύος τα δύο χρόνια, ενώ η ανανέωση προβλέπεται για πέντε κατηγορίες, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Ελεύθεροι επαγγελματίες που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ (ταμείο για επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες) ή στο ΕΤΑΑ (ταμείο γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών) και το εισόδημά τους τα έτη 2011 έως 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Ανασφάλιστοι που δεν έχουν βιβλιάριο ασθενείας είτε λόγω χρεών στα Ταμεία, είτε γιατί δεν έχουν ανοίξει ποτέ στο παρελθόν «καρτέλα ενσήμων».

Άνεργοι ηλικίας 29 έως 55 ετών και ελεύθεροι επαγγελματίες που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους, ανεξάρτητα από το αν χρωστούν ή όχι εισφορές.

Άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών. Έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, μέσω ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Και επίσης, εφόσον έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί δύο μήνες συνεχόμενα, πριν από την υποβολή της αίτησης και κατέχουν κάρτα ανεργίας που ανανεώνεται κάθε μήνα.

Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στο ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημερομίσθια, καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *