18/04/2024

Αυτή την Τετάρτη Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 19η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση εναέριας διέλευσης των υφισταμένων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ άνωθεν της οδού Σουσακίου.

2.Λήψη Απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτων στην περιοχή “Άσπρα Χώματα” Λουτρακίου, όμορων του νέου Νεκροταφείου, για δημιουργία χώρου στάθμευσης.

3.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (έως και 31/8/2019).

4.Υποβολή πρότασης περί α) του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, β) του ύψους του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου και γ) του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση. Καθορισμός θέσεων.

5.Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

6.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

7.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

8.Χορήγηση ή μη στην ΠΟΥΛΟΥ Παναγιού άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας στην Πλ. Θησέως (μεταξύ των Ο.Τ. 90-92) στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

9.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2016.

10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2009).

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Παύλου, και επαναβεβαίωση αυτών.

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΝΟΚΑ Βασιλείου, και επαναβεβαίωση αυτών.

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΝΟΚΑ Μέλπως, και επαναβεβαίωση αυτών. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΓΑΪΤΑΝΟΥ Αντωνίου, και επαναβεβαίωση αυτών.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΜΑΡΟΥΔΑ Σοφίας.

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

17.Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων Δήμου μας για συμμετοχή τους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) στην πόλη Caldas dα Rαinha – Πορτογαλία (16-18/5/2017). Έγκριση δαπανών. Διάθεση πίστωσης.

18.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. Έγκριση δαπανών. Διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση:             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *