22/04/2024

Αυτή την Κυριακή εκλέγεται το Προεδρείο του ΔΣ, η Οικονομική Επιτροπή & η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

0

 “Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού   Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 5η  Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, σε ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρα 64 & 74) και την υπ’ αριθμ. 43/2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.:

1.Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *