Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ!

0

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ!

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Άνοιξαν νέο «παράθυρο» για να φοροδιαφεύγουν επιτηδευματίες

​Ένα νέο «παράθυρο» άνοιξε για να φοροδιαφεύγουν κάποιοι…

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών με μια νέα διάταξη που θα ισχύσει από 1/01/2013, απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων για όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που εμφανίζουν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ!

Έτσι με τη νέα αυτή ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση να κόβουν αποδείξεις  ακόμη και όσοι επιτηδευματίες παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων εφόσον έχουν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ.

Ποιοι απαλλάσσονται:

Όλοι οι υδραυλικοί

Οι ηλεκτρολόγοι

Οι αλουμινάδες

Οι ξυλουργοί

Οι συντηρητές εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού κ.λπ.

Οι πλακάδες

Οι πατωματζήδες

Και πλήθος επαγγελματιών που σχετίζονται με εργασίες επισκευών και  συντηρήσεων

Πηγή”Ελεύθερος Τύπος”

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *