Ανακοίνωση: Αναστολή συλλογής αιτήσεων λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

0

Ανακοίνωση: Αναστολή συλλογής αιτήσεων λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Μετά από σχετική εντολή του ΑΣΕΠ, ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιά και Νήσων, υποχρεώνεται να αναστείλει τις διαδικασίες συλλογής αιτήσεων λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Η ημερομηνία συνέχισης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (www.unescopireas.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, θα βρίσκεται αναρτημένη στο Λουτράκι στην διεύθυνση Αγίου Ιωάννου 2, καθώς και στα κτίρια του δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και θα δημοσιευθεί και στην καθημερινή εφημερίδα “Κορινθιακή Ημέρα”.

 

ΠαρατίθεταιηανακοίνωσητουΑΣΕΠ:
(την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 18ης Απριλίου 2012, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης). Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (Π.Δ. 40/2012, ΦΕΚ 90/Α/11.4.2012), από την Πέμπτη 12 Απριλίου 2012 μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.

Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέργειές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

 

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *