15/07/2024

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι»

0

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι»

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 νταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι».

Ανακοινώνεται ότι βάσει του με αριθ. πρωτ. 84/10-1-2014 (ΑΔΑ ΒΙ6Ζ7Λ1-ΙΓΚ) εγγράφου της

Περιφέρειας Πελοποννήσου το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 861.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» και η

Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης .

Το έργο αφορά στις εργασίες πλήρους αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην

εντός σχεδίου περιοχή Περαχώρας καθώς και των κεντρικών τροφοδοτικών αγωγών από τις 3

δεξαμενές προς τον οικισμό .Το έργο θα είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο και θα λειτουργήσει

πλήρως μετά την κατασκευή του .Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να καταστεί πλήρως

λειτουργικό την άνοιξη του 2015.

                               Για τη ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

          Ο Γεν. Δ/ντής                                                              Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης                                      Παναγιώτης Ν. Βαρελάς

Μηχανολόγος Μηχανικός                                           ΠΕ Δημοτικός Σύμβουλος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *