Έκτακτο Δ.Σ. με θέματα του τακτικού και εννοείται χωρίς προ ημερησίας, σήμερα

0

Έκτακτο Δ.Σ. με θέματα του τακτικού και εννοείται χωρίς προ ημερησίας, σήμερα

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων ΚΕΔΕ Εργαζόμενοι, απολύσεις,tvtvΠρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετεστην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 27η Φεβρουαρίου 2014,ημέρα Πέμπτη και ώρα6:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση,για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση επί της προσθήκης νέων ειδικοτήτων στις Σχολικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου μας (1ο & 2ο ΕΠΑ.Λ. Λουτρακίου), για το σχολικό έτος 2014 – 2015,

καθότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας μέχρι τις 27/2/2014, σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης αυτής.

 

2.Αποδοχή ποσού #33.167,77# €, από τακτική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Α’ κατανομή έτους 2014) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου,

καθότι θα πρέπει άμεσα να αποδοθούν τα χρήματα στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων τους.

 

3.Αποδοχή ποσού #15.414,31# €, από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου,

καθότι θα πρέπει άμεσα να αποδοθούν τα χρήματα στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου προς κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των Σχολείων τους.

4.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58/2011 Α.Δ.Σ., “περί ορισμού εκπροσώπων Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων ή μη & χορήγησης αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής σε παραλιακούς χώρους περιφέρειας Δήμου”,

καθότι θα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα η εν λόγω Επιτροπή, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

5.Ορισμός 2(δύο) δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, για το έτος 2014,

καθότι θα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα η εν λόγω Επιτροπή, προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στις απαραίτητες μισθώσεις κι εκμισθώσεις για την εύρυθμη λειτουργία του.

6.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων περιοχής Δήμου, για το έτος 2014,

καθότι θα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα η εν λόγω Επιτροπή, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

7.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων περιοχής Δήμου, για το έτος 2014,

καθότι θα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα η εν λόγω Επιτροπή, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

8.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2014,

καθότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ανωτέρω Απόφαση θα πρέπει να ληφθεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου.

9.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2014,

καθότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ανωτέρω Απόφαση θα πρέπει να ληφθεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου.

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *