Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 11η Μαΐου , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης , προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ενόψει της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.

1. Χορήγηση ή μη ανανέωση άδειας και παράτασης ωραρίου, λειτουργίας μουσικών οργάνων , ετήσιας διάρκειας στον κ. « ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», εντός του Κ.Υ.Ε. ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ, το οποίο λειτουργεί επί της οδού Γ. Λέκκα 64, στο Λουτράκι.
2.​ Λήψη απόφασης περί :
α) Έγκρισης της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (Φ.Ε.Κ 578/9-4-2015 τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. ΔΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015/2015 και με το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (Φ.Ε.Κ. 78/26-4-2016 τ.Α’
β)Του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας & τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, σε τρίτους,
γ)Τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας,
δ)Περί καθορισμού τέλους παραχώρησης, σε όμορες επιχειρήσεις, απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας, στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου–Περαχώρας,

ε)Προτεινόμενο χώρο στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας για τη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., και ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης ΄΄.

Κοινοποίηση:​
ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου-Περαχώρας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.