14/06/2024

Έκλειψη ηλίου στις 20 Μαρτίου 2015 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει έκτακτα μέτρα

0

Έκλειψη ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Έκλειψη ηλίου στις 20 Μαρτίου 2015 - Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει έκτακτα μέτρα

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, προκαλώντας το γνωστό φαινόμενο της έκλειψης Ηλίου. Η έκλειψη θα είναι ορατή τόσο από την Αθήνα όσο και από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά εξαιτίας της θέσεώς μας στη Γη, ένα μόνο μέρος του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη Σελήνη κι έτσι η έκλειψη θα είναι μερική. Το φαινόμενο θα λάβει χώρα για χρονικό διάστημα περίπου 2 ωρών και συγκεκριμένα από 10.39 πμ έως 12.49 μμ, με το μέγιστο της έκλειψης να συμβαίνει στις 11.43 πμ, οπότε και σχεδόν το 31% του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη Σελήνη.

Λόγω των σοβαρών βλαβών που μπορεί να προκληθούν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού εξαιτίας της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας, οι διευθυντές και εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών μονάδων παρακαλούνται όπως αναπροσαρμόσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα της 20ης Μαρτίου, προκειμένου όλοι οι μαθητές/μαθήτριες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της έκλειψης (10.30- 13.00).

Κατά το ανωτέρω διάστημα είναι δυνατόν στις σχολικές μονάδες της χώρας να πραγματοποιηθούν δράσεις σχετικές με το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης.

1

 

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα εκπέμπει ζωντανά από τις εγκαταστάσεις του στην Πεντέλη τη μερική έκλειψη Ηλίου στη διαδικτυακή διεύθυνση

http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=679:20-2015&catid=91:solar-eclipse- 2015&Itemid=428&lang=el, ώστε κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο να μπορεί να την παρακολουθήσει. Θα υπάρχει βίντεο της εικόνας του Ήλιου από ειδικό τηλεσκόπιο, που θα τον παρατηρεί μέσα από ένα ειδικό φίλτρο.

Τέλος, όλες οι προγραμματισμένες μετακινήσεις/διδακτικές επισκέψεις των σχολικών μονάδων της χώρας για την 20η Μαρτίου 2015 δύνανται να πραγματοποιηθούν με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού, οι δε περίπατοι χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου, για τη Β/θμια Εκπ/ση, αναστέλλονται.

Εσωτερική διανομή

 1. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Κουράκη
 2. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπ/σης

  Τμήμα Β’

 3. Διεύθυνση Σπουδών,

  Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.

  Τμήμα Γ’

 4. Διεύθυνση Σπουδών,

  Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμήμα Γ’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας (έδρες τους)
2. Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε & Δ.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων

Εκπ/σης )
3. Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)
4. Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους)
5. Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *