15/07/2024

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών 5.000 προσώπων έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ

0

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών 5.000 προσώπων έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 5.000 προσώπων (φυσικών και νομικών) έχει ζητήσει…
το ΣΔΟΕ από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε 334 περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων και προστίμων.

Τα παραπάνω γίνονται γνωστά σε έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Αντώνη Μπέζα σχετικής με τη βεβαίωση φόρων από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως ειδικότερα ενημερώνει ο υφυπουργός, με βάση το Ν. 3926/2004, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενοι όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του Υπαλληλικού Κώδικα.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, οι Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ έχουν ζητήσει από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών περίπου 5.000 προσώπων (φυσικών και νομικών).

Σε εκτέλεση των αιτημάτων αυτών, οι τράπεζες αποστέλλουν συνεχώς στοιχεία στις περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ. Για την όσο το δυνατόν δε ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων αυτών από τις τράπεζες και συνακόλουθα την ταχύτερη επεξεργασία των αποστελλομένων στοιχείων, από τις ως άνω υπηρεσίες, υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με την Ένωση Τραπεζών.

«Μέχρι στιγμής με βάση τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζας στις προαναφερθείσες υπηρεσίες, έχουν ολοκληρωθεί 334 έλεγχοι τα αποτελέσματα δε αυτών έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων, προστίμων» ενημερώνει ο κ. Μαυραγάνης.

Πηγή: in.gr

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *