Παράταση θητείας Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εκ νέου η θητεία των κάτωθι μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως θεματικών αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εξής:

1. Τζινιέρη Νίκωνα του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ: Φ286959), περιφερειακού Συμβούλου ΛΕ Λακωνίης με τομέα αρμοδιότητας θέματα Εγγειοβελτιωτικό.
2. Τσουκαλά Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΜ772422), περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ Μεσσηνίας με τομέα αρμοδιότητας Θέματα Περιβάλλοντος.
3. Καπέλιου Βασίλειου του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΝ539446), περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ Μεσσηνίας με τομέα αρμοδιότητας Θέματα Δημόσιας Περιουσίας.
4 Βυτινιώτη Χαρίλαου του Δημητρίου (ΑΔΤ: Α1235749), περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ Κορινθίας με τομέα αρμοδιότητας θέματα Υποδομών στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας — Κορινθίας.
5 Σχοινoχωρίτη Δημήτριου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΝ283204) περιφερειακού Συμβούλού ΠΕ Αργολίδας με τομέα αρμοδιότητας θέματα Πρόνοιας.
6 Κόρκα Αθηνάς τον Ανιωνίου (ΑΔΤ: Α1784775) περιφερειακής Συμβούλου ΠΕ Κορινθίας με τομέα αρμοδιότητας θέματα Πολιτισμού.
7 Καλογεροπούλου Άννας του Ελευθερίου (ΑΔΤ: ΑΗ 2303751) Περιφερειακής Σύμβουλου πΕ Μεσσηνίας με τομέα αρμοδιότητας σε θέματα Τουρισμού και
8 Μαντζούνη Ιωάννη του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: ΑΜ 777571) Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Αργολίδας με τομέα αρμοδιότητας σε θέματα Αθλητισμού,
για χρονικό διάστημα έως και 06.01.2022 αρχής γενομένης από 07.11.2021, ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης της θητείας τους.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.