Υπογράφηκε η απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων και των υπολοίπων 21 Πανεπιστημίων της χώρας, ύψους 7.208.971,07 ευρώ.

Υπογράφηκε η απόφαση για την Εθνική Χρηματοδότηση των ερευνητικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων και των υπολοίπων ✅ 21 Πανεπιστημίων της χώρας, ύψους❗️7.208.971,07 ευρώ.
⚠️ Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια (Matching Funds) αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς.
Πιο συγκεκριμένα:
✅ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Έργα: 155
Χρηματοδότηση: 1.418.726,43
✅ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Έργα: 150
Χρηματοδότηση: 1.655.911,01

✅ ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ
Έργα: 111
Χρηματοδότηση: 904.115,16
✅ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Έργα: 56
Χρηματοδότηση: 748.742,37
✅ Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Έργα: 35
Χρηματοδότηση: 449.924,42
✅ Πολυτεχνείο Κρήτης
Έργα: 32
Χρηματοδότηση: 273.056,81
✅ Πανεπιστήμιο Κρήτης
Έργα: 28
Χρηματοδότηση: 456.271,39
✅ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Έργα: 27
Χρηματοδότηση: 149.017
✅ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Έργα: 20
Χρηματοδότηση: 365.455,55
✅ Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Έργα: 19
Χρηματοδότηση: 223.696,44
✅ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έργα: 15
Χρηματοδότηση: 102.792,63
✅ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Έργα: 12
Χρηματοδότηση: 130.221,28
✅ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Έργα: 11
Χρηματοδότηση: 116.211,97
✅ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Έργα: 7
Χρηματοδότηση: 30.747,96
✅ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Έργα: 6
Χρηματοδότηση: 23.860,26
✅ ΙΕΣΕ του ΕΚΠΑ
Έργα: 6
Χρηματοδότηση: 21.939,76
✅ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Έργα: 5
Χρηματοδότηση: 39.429,30
✅ Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Έργα: 4
Χρηματοδότηση: 18.999,01
✅ Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Έργα: 4
Χρηματοδότηση: 34.115,52
✅ Πάντειο Πανεπιστήμιο
Έργα: 4
Χρηματοδότηση 5.469,83
✅ ΕΠΙΑΠΑΔ του Παντείου Πανεπιστήμιου
Έργα: 2
Χρηματοδότηση: 40.266,97
Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.