Συνεδριάζει απόψε στις 6:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (3η).

3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (4η).

4.Κατάρτιση νέου Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2020.

5.Κατεδάφιση τμημάτων του κτιρίου “πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα” ιδιοκτησίας Δήμου.

6.Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”. Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.