Σήμερα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού ​​Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέραΔευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 66/2021 Α.Δ.Σ.. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (στοχοθεσία), έτους 2021, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

2.Απευθείας αγορά ακινήτων στην περιοχή “Κυρα – Βρύση” της Κοινότητας Ισθμίας, όμορων του Γυμνασίου Ισθμίας.

3.Eπιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας  για το έτος 2021.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το αρχείο της Β‘ φάσης(Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου 2020 – 2023, προκειμένου να ενημερωθείτε ενόψει της συζήτησής του σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.