Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ​(κεκλεισμένων των θυρών)”.

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

(κεκλεισμένων των θυρών).

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ., σε τακτικήΣυνεδρίαση του Σώματος, 2η κατά σειρά κατόπιν ματαίωσης της από 23/07/2020 συνεδρίασης και με το ίδιο με αυτήν θεματολόγιο, ήτοι για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου “Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α’ Φάση)”.

2.Γνωμοδότηση επί των προδιαγραφών των πρόχειρων κατασκευών στην Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτη.

3.Έγκριση της μελέτης “Αισθητική αναβάθμιση & ανάπλαση τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη”.

4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

5.Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Κοινοποίηση:                  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του

  Δήμου

2. Δ.Λ.Τ. Λουτρακίου – ΠεραχώραςΘυμής Φίλιππας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.